Jazykové okienko Slávky Mladej

Slávka Mladá

Slávka Mladá nedokázala nezaznamenať tento donebavolajúci gramatický prešľap:

Fotodokumentačný záznam Slávky Mladej z nemenovaného detského centra.

„A tak len dúfam, že mamičky v tomto špecifickom detskom kútiku dobre ,kojá‘,“ píše rozhorčená Slávka Gertrud v elektronickej komunikácii alias e-maile.

„Inak, včera bol naozaj hrozne depresívny deň. Náladu som si zlepšila až večer filmom Pani Harrisová ide do Paríža. V origináli sa názov pekne rýmuje: Mrs. Harris Goes to Paris. Vrele odporúčam.“

Slávka

error: Content is protected !!