Písanie sebe ako meditácia

Kurz tvorivého písania pre verejnosť s Martinou Strakovou

Príďte na kurz tvorivého písania, napíšte list a zažite transformačný pocit katarzie.

Kedy a kde?

17. novembra 2023 o 10.30 v Lisztovom pavilóne Univerzitnej knižnice na Klariskej ulici 1 v Bratislave ako súčasť medzinárodného festivalu poézie Ars Poetica 2023.

Písanie sebe ako meditácia. Kurz tvorivého písania s Martinou Strakovou

Prečo prísť a čo sa na kurze naučíte?

Dozviete sa čosi o nácviku stratégie písania ako procesu sebapoznávania a nachádzania odľahčenia v stresových životných situáciách. 

Naučíte sa, ako zakomponovať do svojho života písanie, ktoré sa pre vás môže stať jedinečnou cestou v procese eliminovania stresu na personálnej a globálnej úrovni.

Ako sa na kurz pripraviť a čo si so sebou priniesť?

Prineste si nový zošit, do ktorého odo dnes začnete písať sebe. Nezabudnite na písacie potreby. Na kurze začneme s písaním listu sebe samému a povieme si čosi z histórie tvorivého písania.

Veľmi sa na vás teším!

Vstup voľný

error: Content is protected !!