O autorke

Martina Straková

Martina Straková vyštudovala kulturológiu, neskôr získala štipendiá na popredných nemeckých univerzitách a doktorát v odbore dejiny filozofie. Debutovala básnickou zbierkou Pohľadnice z neviditeľných miest (Ars Poetica, 2019), za ktorú jej udelili ako prvej debutantke v dejinách Slovenska prestížne medzinárodné ocenenie The Bridges of Struga Award, ktoré vyhlasuje pod patronátom UNESCO medzinárodná porota na v Európe najstaršom festivale poézie Struga Poetry Evenings v Severnom Macedónsku.

Pod umeleckým menom Irène Findrych publikovala doposiaľ dve rozprávkové knižky pre deti: Štyri strakuľky a jeden kolibrík alebo Vianočné prekvapenia aké ste ešte nezažili (Mladé topole, 2019) a leporelo Puntidlo a Puntidielko. Rozprávkové machuľky (Mladé topole, 2021).

Straková je aj nominantkou festivalu Ars Poetica pre jediný projekt venovaný poézii v Európskej únii a ňou podporovaný – Versopolis.

Absolvovala tiež doplnkové pedagogické štúdium so záverečnou prácou Tvorivé písanie ako prostriedok estetickej výchovy. Od roku 2013 vedie workshop kreatívneho písania Prines svoju báseň, ktorý ponúka program medzinárodného festivalu poézie Ars Poetica v Bratislave. 

Okrem písania poézie a rozprávok pre deti sa venuje aj umeleckému prekladu z nemčiny a angličtiny do slovenčiny a naopak. Jej slovenské preklady básní súčasných nemeckých autoriek a autorov (Kathrin Schmidt, Dagmara Kraus, Augusta Laar, Thilo Krause, Manfred Chobot) boli publikované v niekoľkých antológiách poézie Ars Poetica.

V roku 2017 vyšli jej preklady výberu poézie Nory Gomringer (Ars Poetica) a jednej z popredných súčasných nemeckých autoriek Sylvie Geist Ráno modré zviera a iné básne (Ars Poetica).

Martina Straková
© Dirk Skiba, 2021.

O Strakovej prekladateľských kvalitách svedčia aj plánované vydania jej nemeckých prekladov literárnych diel súčasných slovenských autoriek a autorov v berlínskom vydavateľstve Klak Verlag: výberu poézie Martina Solotruka Plankton der Gravitation und andere Gedichte (Planktón gravitácie a iné básne), básnickej zbierky Ivana Štrpku Stille Hand. Zehn Elegien (Tichá ruka. Desať elégií, Ars Poetica, 2006) a tretieho nemeckého prekladu prózy Uršule Kovalyk – Die Frau aus dem Secondhandladen (Žena zo sekáča, Aspekt, 2008).

Martina Straková je aj zakladateľkou a riaditeľkou občianskeho združenia a vydavateľstva Mladé topole a autorkou online lifestylového projektu Príbehy a peripetie Gertrud Wurmovej. Vo voľnom čase rada maľuje a vyrába háčkované tapisérie. Žije a tvorí v Bratislave.

Martina Straková: Honouring The Ancestors
Honouring The Ancestors
error: Content is protected !!