GDPR

Zásady ochrany osobných údajov webovej stránky www.martistrak.sk

Správa webovej stránky www.martistrak.sk sa zaväzuje dodržovať zásady ochrany vašich osobných údajov na internete. Kladieme veľký dôraz na ochranu poskytovaných údajov. Naše zásady ochrany osobných údajov sú založené na ustanoveniach všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov Európskej únie (GDPR). Účely, na ktoré zhromažďujeme osobné údaje, sú: zlepšenie našich služieb, komunikácia s návštevníkmi tejto webovej stránky, e-mailové zasielanie noviniek so zámerom možného predaja služby (zasielanie e-mailového spravodajcu), spracovanie používateľských dát na online obchod a online marketing, poskytovanie informácií požadovaných používateľom, poskytovanie služieb súvisiacich so zameraním činnosti predmetnej webovej stránky.

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Osobné údaje zhromažďujeme a používame iba a výhradne v prípade vášho dobrovoľného súhlasu. V prípade vášho súhlasu, nám povoľujete zhromažďovať a používať vaše nasledujúce údaje: meno, priezvisko a e-mailová adresa. Zhromažďovanie a spracovanie vašich údajov prebieha v súlade s právnymi predpismi platnými v Európskej únii a Slovenskej republike.

Ukladanie, úprava a vymazávanie dát

Používateľ, ktorý poskytol svoje osobné údaje webovej stránke www.martistrak.sk, má právo naďalej ich upravovať i vymazávať, rovnako ako odvolať svoj súhlas s ich použitím. Čas, v ktorom budú vaše osobné údaje uložené, je čas potrebný na využitie údajov pre hlavnú činnosť webovej stránky. V prípade ukončenia používania vašich údajov ich správa webovej stránky odstráni. Pre prístup k vašim osobným údajom môžete kontaktovať správu webovej stránky na adrese Mgr. Martina Straková, PhD., Kuklovská 17, 841 04 Bratislava. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám iba a výhradne s vaším dobrovoľným súhlasom; v prípade, že už tretím stranám poskytnuté boli, nie je ich možné meniť u týchto organizácií, ktoré s nami nemajú súvis.

Využitie technických údajov pri návšteve webovej stránky www.martistrak.sk

Pri návšteve webovej stránky www.martistrak.sk, budú v databáze uložené záznamy o vašej IP adrese, čase návštevy, nastavení prehliadača, operačnom systéme a ďalšie technické informácie potrebné na správne zobrazenie webovej stránky. Na základe týchto údajov však nemôžeme identifikovať totožnosť návštevníka.

Poskytovanie informácií deťmi

V prípade, že ste rodičom alebo opatrovníkom a zistili ste, že vaše deti nám poskytli svoje osobné údaje bez vášho súhlasu, kontaktujte nás: Mgr. Martina Straková, PhD., Kuklovská 17, 841 04 Bratislava. Naša služba zakazuje ukladať osobné údaje neplnoletých bez súhlasu rodičov či opatrovníkov.

Využívanie súborov cookies

Na správne zobrazenie obsahu a na uľahčenie používania webových stránok www.martistrak.sk využívame súbory cookies, malé súbory uložené vo vašom zariadení. Tieto súbory pomáhajú webu zapamätať si informácie o vás, napríklad v akom jazyku si stránky prezeráte a aké stránky ste už navštívili, čo sú informácie, ktoré budú pri vašej ďalšej návšteve užitočné. Vďaka súborom cookies bude pre vás prehliadanie webu omnoho pohodlnejšie. Viac o týchto súboroch si môžete prečítať tu. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby prijímal alebo blokoval súbory cookies v prehliadači samostatne. Nemožnosť prijímať súbory cookies však môže obmedziť výkonnosť webu.

Využitie osobných údajov inými službami

Táto stránka používa internetové služby tretích strán, ktoré zbierajú informácie nezávisle od nás: Google Analytics.

K zhromažďovaným dátam môžu mať prístup ďalšie služby vnútri týchto organizácií a tieto dáta sa môžu použiť pri personalizácii reklám v ich vlastnej reklamnej sieti. Používateľské dohody týchto organizácií si môžete prečítať na ich webových stránkach. Tam môžete aj odmietnuť zhromažďovanie vašich osobných údajov, napríklad tu nájdete blokátor služby Google Analytics. Osobné údaje neposkytujeme iným organizáciám a službám, ktoré nie sú uvedené v predmetných zásadách osobných údajov. Jedinou výnimkou je poskytovanie informácií podľa zákonných požiadaviek štátnych orgánov oprávnených na takéto úkony.

Komentáre návštevníkov

Komentáre návštevníkov webovej stránky www.martistrak.sk môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu Akismet anti-spam.

Zhromažďované informácie zvyčajne zahŕňajú IP adresu komentujúceho, informácie o prehliadači, odkazujúcu stránku a URL webovej stránky, ako aj ďalšie informácie, ktoré poskytne priamo komentujúci, ako napríklad meno, používateľské meno, e-mailovú adresu a samotný text komentára.

Odkazy na iné stránky

Naše stránky www.martistrak.sk môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré neprevádzkujeme. Za ich obsah nenesieme zodpovednosť. Odporúčame vám, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov na tých webových stránkach, ktoré ste navštívili, v prípade, že tam sú uvedené.

Zmena zásad ochrany osobných údajov

Naše stránky www.martistrak.sk môžu občas aktualizovať svoje zásady ochrany osobných údajov. Všetky zmeny oznamujeme formou zverejňovania nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke. Sledujeme zmeny v legislatíve týkajúce sa ochrany osobných údajov v Európskej únii a Slovenskej republike. V prípade, že ste nám zverili svoje osobné údaje, upozorníme vás na prípadnú zmenu zásad ich ochrany. V prípade, že boli vaše kontaktné údaje zadané nesprávne, nebude možné vás kontaktovať.

Spätná väzba, záverečné ustanovenia

S prípadnými otázkami súvisiacimi so zásadami ochrany osobných údajov kontaktujte správcu webovej stránky www.martistrak.sk prostredníctvom e-mailu info@martistrak.sk alebo využite kontaktný formulár uvedený v príslušnej časti tohto webu. V prípade, že s uvedenými zásadami ochrany osobných údajov nesúhlasíte, nemôžete ďalej využívať služby webovej stránky www.martistrak.sk. V takom prípade sa musíte vzdať možnosti navštevovať naše stránky.

 

error: Content is protected !!