100 rokov DADA alebo ako vytvoriť originálnu dadaistickú báseň

Bolo to v kostýme, ktorý akoby až kozmonauticky stelesňoval techniku strihu a bolo to v júli 1916, keď v Kabarete Voltaire v Zurichu vystúpil so svojim manifestom nemecký básnik Hugo Ball a vyslovil „DADA“. Ono bolo tým magickým slovom, ktoré sa malo stať zaklínadlom proti všetkým hrôzam vojny, proti nezmyselným konfliktom…

Hugo Ball, Kabaret Voltaire, Zurich, 1916, Zdroj: Wikipedia.

K manifestu sa prihlásilo množstvo ďalších umelkýň a umelcov, ako napríklad nemecká poetka a performerka Emmy Ball Hennings, americká spisovateľka Beatrice Wood, francúzsky výtvarník Marcel Duchamp, nemecký maliar Max Ernst, či nemecko-francúzsky maliar, sochár a básnik Hans Arp a mnoho ďalších. Dadaisti odmietli zavedené normy, ktoré dominovali vtedajšiemu umeniu a kultúre a boli striktne proti nadradenosti a umeleckému elitárstvu. Ich hlavným mottom bola absolútna sloboda v tvorbe a umení ale aj sloboda tvorby a umenia.

Vystrihovačka, koláž, asambláž, fluxus, readymades a i. boli novými kreatívnymi technikami Dadaizmu

 

Zapojte aj vy do akcie svoju vystrihovaciu techniku a vytvorte vlastnú originálnu báseň podľa návodu Tristana Tzaru:
Ako vytvoriť dadaistickú báseň.

Pomôcky a postup:

Vezmite si noviny.
Vezmite si nožnice.
Z novín si vyberte článok v rozsahu básne,
ktorú chcete vytvoriť.
Článok vystrihnite.
Dôkladne vystrihnite aj každé jedno slovo článku a tieto výstrižky vhoďte do škatule.
Zamiešajte ich.
Potom rad za radom vyberte každý jeden výstrižok.
Výstrižky slov zoraďte presne v takom poradí,
v ako ste ich zo škatule vybrali.
Báseň sa vám bude podobať.

A máte to – dokonale originálny výtvor dokonalej poetiky, i keď zrejme bez uznania zo strany okolia.

error: Content is protected !!