Básnik musí veľmi dobre vedieť, čo presne chce povedať

Rozhovor s bulharskou poetkou Dimanou Ivanovovou

Poetka Dimana Ivanovova sa slovenskému publiku predstavila na medzinárodnom festivale poézie Ars Poetica. Medzičasom sme sa s autorkou stretli a prinášame vám krátky rozhovor. Pokračovať v čítaní „Básnik musí veľmi dobre vedieť, čo presne chce povedať“

Dve nesúmerné polovice jedného jablka

O stretnutí Iris a Johna by možno niekto povedal: „stretnutie ako ušité“, či „osudové stretnutie“. A možno to bola láska na prvý, možno až na druhý pohľad, to vedia iba oni, no v každom prípade to bol začiatok jednej veľkej lásky dvoch mladých a svojím spôsobom krásnych ľudí. Pokračovať v čítaní „Dve nesúmerné polovice jedného jablka“

Posun k vlastnej kreativite

Je celkom prirodzené, že ak si vytvoríme zoznam úloh, ktoré musíme alebo chceme cez deň vybaviť, najlepšie, ako začať je vytvoriť si ich prehľadný súpis. Mať zoznam všetkých povinností (alebo aj nákupný zoznam, ktorý šetrí čas aj peniaze) je oslobodzujúce nielen preto, že takto na nič nezabudneme, ale najmä preto, že odľahčíme svoju myseľ od premýšľania nad každodennými povinnosťami, s čím ruka v ruke začneme naplno pracovať na vlastných kreatívnych myšlienkach a nápadoch. Pokračovať v čítaní „Posun k vlastnej kreativite“

Úľava písaním

Nachádzať odpovede a možné riešenia náročných životných situácií sa dá aj v procese písania

Písanie môže byť pre človeka oslobodzujúce aj preto, lebo umožňuje nadhľad nad prežívaným a odosobnenie od prežívaného. Odstup od problému nastáva aj vďaka tomu, že sa pisateľ nevyhnutne sústredí na zmysluplné vyjadrenie svojich pocitov v písomnom prejave.

Pokračovať v čítaní „Úľava písaním“

Písanie ako meditácia na bezpečných stranách vášho denníka

Začnite už dnes a založte si denník

Na začiatok to môžu byť celkom jednoduché denné záznamy alebo aj krátke poznámky (na čo vám postačí aj obyčajný diár). Rozbehnúť sa môžete aj jednou vetou denne. Skúste si napísať, čo ste dnes zažili, a skúste to vyjadriť jedinou vetou. Pokračovať v čítaní „Písanie ako meditácia na bezpečných stranách vášho denníka“

S Reném mládencom za dobrodružstvom

Onedlho už aj v anglickom preklade Davida Shorta

Vydavateľstvo Slovenský Tatran ponúka čitateľovi prežitie príjemných chvíľ s mladým a temperamentným švihákom Reném, kupeckým synom z Benátok, ktorému sa splnilo azda všetko, po čom aj dnešný mladý človek túži a sníva – spoznávať ďaleké kraje, iné mravy, iné obyčaje, spoznávať nových ľudí, nové tváre, rozširovať si obzor a učiť sa novostiam. To všetko nájde čitateľ, ktorý zo seba strasie odpor získaný počas školskej dochádzky, pri vzrušujúcom a vtipnom čítaní slovenskej klasiky – Príhod a skúseností mládenca Reného. Pokračovať v čítaní „S Reném mládencom za dobrodružstvom“

Kummernis ako krásna žena a legendárna svätica

Niektoré postavy histórie sa cyklicky vracajú, opradené mýtmi, novými interpretáciami či ako súčasť literárnej fikcie založenej na reálnych osobnostiach. Komu sa do rúk dostal román poľskej spisovateľky Oľgy Tokarczuk z poľského pohraničia, si zrejme položí otázku o skutočnej existencii svätej Kummernis. Pokračovať v čítaní „Kummernis ako krásna žena a legendárna svätica“

Kummernis as a Beautiful Woman and a Legendary Saint

Some historical personalities keep returning in cycles, shrouded in myths and new interpretations, or engraved in literary fiction based on real people. If you have come across a novel by the Polish writer Olga Tokarczuk, who is based in the Polish borderlands, you might question the true existence of Saint Kümmernis.

Pokračovať v čítaní „Kummernis as a Beautiful Woman and a Legendary Saint“

error: Content is protected !!