Terapeutické pôsobenie mačky Kleopatry na psychickú pohodu Gertrud Wurmovej

Gertrud Wurmová v ostatnom čase spozorovala, že odkedy do jej života vstúpila mačka Kleopatra, nazývaná Kleo, nemáva už problémy so spánkom.

Teplo hebkej Kleopatrinej srsti a jej bezpodmienečná labková prítulnosť vytvárajú neopakovateľný elektromagnetický priestor pozitívnych vibrácií, porovnateľný s kvantovou fyzikou.

Terapia hladkaním, ako tento akt vzájomnej symbiózy Gertrud nazýva, je snúbením Kleopatrinho kožúška so šmajchlovaním. Kleo má výdrž, je trpezlivá, hladkať sa nechá nekonečne dlho a ešte pritom aj pradie, čo je ďalší pozitívny aspekt mačkoterapie, ktorá je vytváraním, šírením, a teda vzájomným prenášaním terapeutického elektromagnetizmu.

Mačka Kleopatra je stabilnou súčasťou tímu a oporného skeletu Gertrud Wurmovej.

Vstúpte do sveta Gertrud Wurmovej

error: Content is protected !!