Melancholické miešanie tekutín a textu

Melanchólia alebo zádumčivosť – termín spájajúci sa s antikou. Je odvodený od gréckeho slova melan cholé, čo v preklade znamená čierna žlč. Tento pojem zaviedol Hippokrates, ktorý tvrdil, že ľudské telo obsahuje krv, sliny, žltú a čiernu žlč, pričom za jedinečný naturel človeka je zodpovedné miešanie práve týchto tekutín. Ak však pri onom tajomnom miešaní vznikne nepomer a čierna žlč preváži nad ostatnými tekutinami, ľudská bytosť sa stane melancholickou. Povedané inými slovami, je vydaná napospas samote, pocitom úzkosti, zúfalstvu a prázdnote, no najmä nepochopeniu zo strany svojho okolia. Pokračovať v čítaní „Melancholické miešanie tekutín a textu“

error: Content is protected !!