Tam, kde Gertrud Wurmová premýšľa nad plynutím života, tečie potok Vydrica

Gertrud Wurmová chodí na dlhé prechádzky na čerstvom vzduchu. Čerstvý vzduch je to pravé zaklínadlo a potom ešte aj slnko a vietor, ak je to čo len trošku možné a práve neprší.

Gertrud Wurmová chodí na dlhé prechádzky v okolí potoka Vydrica v bratislavskom lesoparku. Práve tu, na tomto mieste živého prameňa, dospela Gertrud k poznaniu, že minulosť sa dá transformovať do podoby posilnenia prítomného.

Potok Vydrica je pre Gertrud symbolom nezabudnuteľných chvíľ ponorení sa do automeditácií o tokoch prúdení života. Sú to Gertrudine nezabudnuteľné chvíle pri zvukoch tečúcej vody jej obľúbeného potoka s neuveriteľne malebnými serpentínami v prekrásnom, priam horskom prostredí bratislavského lesoparku a Železnej studničky. Gertrud sa práve tu vždy zamýšľa nad zmyslom bytia a práve tu jej častokrát zídu na um tie najkreatívnejšie nápady.

„Vraví sa, že človek nevstúpi dvakrát do tej istej rieky. Nielen preto, že voda v rieke je v každom okamihu iná, ale aj preto, lebo človek sám je v každej sekunde svojej životnej cesty iný, a teda nikdy nie ten istý,“ myšlienkuje Gertrud a pritom pozoruje nádhernú kaskádu Vydrice tesne pod kameňolomom.

Vedeli ste, že plocha povodia Vydrice má 32 štvorcových kilometrov? Potok pramení pri Bielom Kríži v Malých Karpatoch a vlieva sa do Dunaja v blízkosti mosta Lanfranconi. Je to jeden z mála slovenských tokov priamo ústiacich do Dunaja. Tu sa pri jeho zurčaní Gertrud zamýšľa aj nad otázkou nových začiatkov.

„Začať odznova sa dá už v tejto sekunde. Nie je potrebné čakať na nový rok, nový mesiac alebo nový týždeň. Začať nanovo môžeme kedykoľvek – dnes, teraz, práve v tejto chvíli.“

Gertrud nerada odkladá veci „na potom“. Na akúkoľvek cestu (aj tú najdobrodružnejšiu, cestu návratu k sebe samej) sa najradšej vydáva IHNEĎ. Pretože niet na čo čakať. Pretože v každom okamihu sa môžeme rozhodnúť, že zlý deň, zlú skúsenosť alebo nefunkčný vzťah začneme transformovať. „Je to vedomý mentálny posun, ktorý nám umožňuje napredovať a učí nás pristupovať k čomukoľvek s jasnou mysľou.“

Potok Vydrica, bratislavský lesopark © Gertrud Wurmová, 2022.

„Rehabilitačné prechádzky“, ako Gertrud nazýva svoje potulky po prírode Bratislavy a jej okolí, sú jedným z jej riešení aktívnej transformácie. Tak ako sa v historických prameňoch a starých listinách už v roku 1374 spomína prvý mlyn na Vydrici, tak si aj Gertrud spomína na svoje transformačné obdobie vývoja, a keď sa obzrie do svojej minulosti, pripomína si dobrodružstvo svojej životnej cesty a cíti v srdci zvláštnu pokoru.

„Začať odznova je najlepšie, keď sústredíme pozornosť na to, čo chceme zmeniť. No ak zameriame pozornosť na nežiaduce aspekty nášho života, umožníme, aby to, čo chceme prekonať alebo čomu sa snažíme odolať, pretrvávalo a malo na nás negatívny vplyv.“

Ale čo ak práve v tejto chvíli nepoznáme riešenie? Čo robiť v takomto prípade?

Gertrud je presvedčená, že podstatné je dokázať sa zastaviť. Jednoducho zostať stáť niekde na odpočívadle pri ceste. Pretože aj čakanie je procesom napredovania. „Sú to vzácne chvíle,“ pomyslí si Gertrud, „ktoré nás učia trpezlivosti a láskavosti k sebe samým.“

A ešte čosi

Mapa od Mateja Bela z roku 1734 ukazuje na toku Vydrice päť mlynov. V inom dokumente z roku 1845 je mlynov zakreslených až deväť. Prvý mlyn sa nachádzal priamo pri ústí Vydrice do Dunaja, druhý až šiesty mlyn medzi ústím Vydrice a Patrónkou. Všetkých šesť mlynov je už zbúraných, no z piateho ostala časť základov.

Na križovatke ulíc Pri Habánskom mlyne a Mlynská dolina (na adrese Mlynská dolina 9) dnes stojí dom, ktorého základy pamätajú pôvodnú obytnú budovu piateho mlyna. Mlyn aj blízka ulica boli pomenované podľa nájomníka, ktorého tunajší obyvatelia volali Habán. Viac o Vydrici a deviatich mlynoch či o faune a flóre tejto malebnej lokality Bratislavy sa dočítate tu.

Zo sveta živočíšnej ríše sa v tejto lokalite vyskytuje aj vzácna včela Xylocopa violacea.

Podrobnosti o transformačnej metóde Gertrud Wurmovej a o jej kreatívnom hedonizme si zas môžete prečítať v jednej z jej plánovaných elektronických kníh.

Vstúpte do sveta Gertrud Wurmovej

 

error: Content is protected !!