Drevár fialový (Xylocopa violacea) je čmeliak, ktorý je vlastne (vzácnou) včelou a námetom na ďalší kurz tvorivého písania

Trblet krídel a diamantovo krásna ozdoba na bahnistej zemi v bratislavskom lesoparku. Bolo to presne 17. novembra 2021. Na prechádzke. Vzácna chrobáčica, pomyslela som si. Nôžky mala zaborené v bahne a takmer sa nemohla hýbať. Tak som ju opatrne položila na list a preniesla do bútľaviny stromu obďaleč. Verím, že sa potom zregenerovala a teraz niekde spí, zazimovaná v drevine stromu.

Včielka Johanka, bratislavský lesopark, 2021

Neskôr som sa vďaka docentovi Fenďovi z Prírodovedeckej fakulty UK dozvedela, že ide o najväčšiu európsku včelu drevára fialového (Xylocopa violacea). Je to nesmierne hravá, zvedavá a pokojná včielka, ktorá ani muche neublíži. Jej krídla v odleskoch tmavomodrej a fialovej sa kovovo trblietajú.

Nie je vôbec agresívna a jej druh je charakteristický nádherne elegantným letom, „pri ktorom sa premiestňuje, zostávajúc len s miernym posunom na mieste vo vzduchu“ (domazahrada.sk).

Dosahuje veľkosť až troch centimetrov a jej mocné krídla vydávajú pri lete výrazne bzučivý zvuk. Neštípe a nežije v rojoch, ale skôr samotársky. Svoje potomstvo však vychováva v partnerskom zväzku.

Námet na tvorivé písanie

Napíšte, o čom môže premýšľať drevár fialový, keď si letí svetom. Ako asi vníma okolie? O čom premýšľa pred zazimovaním? Aké to je, byť včelou? 🙂

error: Content is protected !!