Jar Gertrud Wurmovej

Pre Gertrud Wurmovú je jarné obdobie spojené s inšpiráciou. Jar ako súčasť neustáleho, opakujúceho sa a nikdy sa nekončiaceho striedania štyroch ročných období Gertrud inšpiruje, aby neprestávala veriť, že spolu s transformáciami zeme sa môže meniť a zmeniť aj človek tým, že uvoľní minulosť a vytvorí priestor na zrod nových myšlienok a nových tvorivých kreácií.

Dni sa predlžujú, vďaka vyššej teplote ráno oveľa skoršie štebocú vtáky, zem sa pomaly začína prebúdzať zo zimného spánku a necháva vytrysknúť prvé puky stromov, bahniatka a hyacinty.

Je to jar, ktorá sa zhlboka nadýchne a s výdychom povzbudí sakury, aby rozkvitli. Je to vlnobitie prebúdzania sa prvých mláďat a podbeľu liečivého. Tlkot jari chce všetkým oznámiť dobrú správu. No najmä chce vstúpiť do života všetkým bez rozdielu.

Sladko sa chveje prvé žriebätko a my máme chuť zamilovať sa. Máme chuť začať odznova, máme chute do života. Deje sa to každý rok, vždy odznova, opätovne, nanovo a vždy ešte raz. Čarovná moc jari. Tak len stojme a v úžase načúvajme zvukom znovuzrodenia…

Uvoľniť minulosť a vytvoriť priestor pre nové myšlienky a prúdenia tvorivých energií sa Gertrud darí aj tým, že vyvetrá skrine, urobí jarné upratovanie, zbaví sa nepotrebných nánosov (aj v šatníku). Pretože energia v našich domácnostiach môže prúdiť voľne ako jarný vietor, no môže byť aj ťaživá ako stojaté vody.

„Vytvorte si priestor na prúdenie tvorivej energie. Poďakujte sa starému, napríklad aj množstvu materiálnych a veľa ráz nepotrebných vecí, a skúste dať pre zmenu šancu kreatívnej prázdnote priestoru, kde môže aj tá jarná energia prúdiť bez obmedzení. Zmena vo vašom živote sa prejaví takmer okamžite.“

Vstúpte do sveta Gertrud Wurmovej

error: Content is protected !!