Okokľúč Gertrud Wurmovej. Vytlačte si svoju cenu za statočnosť!

Zaveste si ju na viditeľné miesto vo svojej pracovni, aby ste ju mali denne pred očami a pripomínali si svoju odvahu a cestu návratu k sebe samej.

Už onedlho

ako súčasť e-knihy 

Prípadová štúdia Gertrud Wurmovej alebo

Ako odhaliť toxický vzťah hneď v zárodku

Prípadová štúdia Gertrud Wurmovej alebo Ako odhaliť toxický vzťah hneď v zárodku, Mladé topole, 2022,
ISBN 978-80-99974-15-0.

 

Okokľúč Gertrud Wurmovej je ocenenie
pre všetky ženy a dievčatá, ktoré prekonali akékoľvek ťaživé životné obdobie a posunuli sa vpred.

Kreatívne riešenie a ilustrácia © Michaela Šálová, 2022

Vstúpte do sveta Gertrud Wurmovej

error: Content is protected !!