Okokľúč ZDARMA

Okokľúč Gertrud Wurmovej a čo uniklo jej pozornosti

Bolo to v septembri nemenovaného roka, keď išli Gertrud a Iks Ypsilon spolu do kina. Na programe bol Vinterbergov Chlast s Madsom Mikkelsenom
v hlavnej úlohe. Aký nádherný septembrový deň! Gertrud mala chute do života, myslela si, že je šťastná a milovaná.

V kinosále vtedy však visela zvláštna predtucha čohosi veľmi nepríjemného. Patológia, s ktorou Ypsilon od začiatku manévroval a ktorú vniesol do Gertrudinho života, nástojčivo atakovala všetky bunky v Gertudinom tele. Žiaľ…

Gertrud vtedy ešte netušila, že Ypsilon to má už dávno rozpracované s ďalšou, paralelnou „láskou“.

Aj vy ste sa zamotali do osídel toxického vzťahu, ktorý bol od začiatku odsúdený na neúspech?
Aj vy ste museli čeliť krutému obdobiu po rozchode a prejsť si náročným procesom odpútavania sa od emocionálneho napojenia na škodlivého muža?
Aj vy ste si prešli osobným peklom?

Je čas oceniť sa.

Vytlačte si svoju cenu za statočnosť!

Zaveste si ju na viditeľné miesto vo svojej pracovni, aby ste ju mali denne pred očami a pripomínali si svoju odvahu a cestu návratu k sebe samej.

Okokľúč Gertrud Wurmovej je ocenenie pre všetky ženy a dievčatá, ktoré prekonali akékoľvek ťaživé životné obdobie a posunuli sa vpred.

Kreatívne riešenie a ilustrácia © Michaela Šálová, 2022.

Viac o Gertrudiných peripetiách s Iksom Ypsilonom sa už onedlho dočítate v e-knihe Prípadová štúdia Gertrud Wurmovej alebo Ako odhaliť toxický vzťah hneď v zárodku.

error: Content is protected !!