Okokľúč ZDARMA

Okokľúč Gertrud Wurmovej a čo uniklo jej pozornosti

Bolo to v septembri nemenovaného roka, keď išli Gertrud a Iks Ypsilon spolu do kina. Na programe bol Vinterbergov Chlast s Madsom Mikkelsenom
v hlavnej úlohe. Aký nádherný septembrový deň! Gertrud mala chute do života, myslela si, že je šťastná a milovaná.

V kinosále vtedy však visela zvláštna predtucha čohosi veľmi nepríjemného. Patológia, s ktorou Ypsilon od začiatku manévroval a ktorú vniesol do Gertrudinho života, nástojčivo atakovala všetky bunky v Gertudinom tele. Žiaľ…

Gertrud vtedy ešte netušila, že Ypsilon to má už dávno rozpracované s ďalšou, paralelnou „láskou“.

Aj vy ste sa zamotali do osídel toxického vzťahu, ktorý bol od začiatku odsúdený na neúspech?
Aj vy ste museli čeliť krutému obdobiu po rozchode a prejsť si náročným procesom odpútavania sa od emocionálneho napojenia na škodlivého muža?
Aj vy ste si prešli osobným peklom?

Je čas oceniť sa.

.

Vytlačte si svoju cenu za statočnosť!

Zaveste si ju na viditeľné miesto vo svojej pracovni, aby ste ju mali denne pred očami a pripomínali si svoju odvahu a cestu návratu k sebe samej.

Okokľúč Gertrud Wurmovej je ocenenie pre všetky ženy a dievčatá, ktoré prekonali akékoľvek ťaživé životné obdobie a posunuli sa vpred.

Kreatívne riešenie a ilustrácia © Michaela Šálová, 2022.

Viac o Gertrudiných peripetiách s Iksom Ypsilonom sa už onedlho dočítate v e-knihe Prípadová štúdia Gertrud Wurmovej alebo Ako odhaliť toxický vzťah hneď v zárodku.

error: Content is protected !!