Gertrud Wurmová premýšľa o prítomnom okamihu

Z rehabilitačných prechádzok pri potoku Vydrica

Gwendolína, Johanka, Samanta, Karol, Mojmír a pani Modroočková. Svet fauny a flóry, priestor chrobákov a rastlinstva, ktoré Gertrud Wurmová spoznáva na dlhých potulkách bratislavským lesoparkom, tam, kde tečie potok Vydrica.

Gertrud dnes premýšľa o prítomnom okamihu a o stave bytia, ktorý definuje výrazom pozitívna melanchólia. Je to stav vedomej kreativity. Okamih tesne po tom, ako sa rozhodnete nepodľahnúť návalu nesúrodého smútku, ale transformujete ho do ozdravnej myšlienky – vytvoríte pozitívnu energiu, ktorá spôsobí elektrický výboj a vyženie vás (napríklad aj) von do prírody (von z akéhokoľvek uzavretého priestoru).

vážka Gwendolína

Keď Gertrud vchádza do lesa alebo sedí na okraji mokrade, nezabúda, že sa presunula do celkom inej ríše, ktorá nás ľudské bytosti žiada, aby sme zložili batožinu a odovzdali sa celkom inému zmyslu poriadku a harmónie…

Gertrud Wurmová dokáže prejsť do vnímavého stavu otvorenosti a počúvať bez ohľadu na to, koľko má času.

Ide o jedinečný pocit dynamickej rovnováhy pohody, ktorý predstavuje predpoklad a je teda základom filozofie kreatívneho hedonizmu Gertrud Wurmovej, o ktorom bude reč v ďalších príspevkoch či elektronických knihách online lifestylového projektu Príbehy a peripetie Gertrud Wurmovej.

Marti Strak: Prípadová štúdia Gertrud Wurmovej alebo Ako odhaliť toxický vzťah hneď v zárodku

E-kniha na online stiahnutie ZDARMA ::: Prípadová štúdia Gertrud Wurmovej alebo Ako odhaliť toxický vzťah hneď v zárodku, od 15. septembra 2022.

Vstúpte do sveta Gertrud Wurmovej

J. W. Godward

error: Content is protected !!