Aktivity a ohlasy

Martina Straková

Publikovanie básnických textov v prestížnom čínskom literárnom časopise „Poézia“ č. 21/2023

Čínsky preklad Xuan Yuan, zodpovedná redaktorka Zhao Si

Publikovanie básnických textov v medzinárodnej antológii

Anthology of Poems: International Voices Against The War
International Voices Against The War, ed. Flavia Teoc, Aarhus : Denmark, 2023, ISBN: 978-87-971283-4-3.

Medzinárodná mobilita

Europe Reads
Medzinárodná prezentácia poézie s názvom Europe Reads v rámci podujatia Deň Európy. Podujatie sa uskutočnilo 9. mája 2023 v Českom centre v Sofii, kde vystúpilo množstvo medzinárodných autorov. Išlo o významné podujatie osláv Európy, ktoré sa konali vo všetkých členských štátoch EÚ.
Orfeus Festival Plovdiv
Medzinárodný festival poézie Orfeus v Plovdive (10. - 13. máj 2023).
International Poetry Festival Orpheus Plovdiv 2023 (ISSN: 2603-350X)
Antológia výberu básní poetických textov autoriek a autorov International Poetry Festival Orpheus Plovdiv 2023 (ISSN 2603-350X).
Fond na podporu umenia
Mobilitu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Mobilitu podporil Fond LITA, autorskej spoločnosti, na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích potrieb.

Pohľadnice z neviditeľných miest v rumunskom preklade Mirceu Dana Dutu:

Ilustrare din locuri nevăzute
Ilustrare din locuri nevăzute (Pohľadnice z neviditeľných miest), preklad do rumunčiny Mircea Dan Duţa, Brumar, 2022, ISBN 978-606-726-227-8. Kniha vyšla pod záštitou Zväzu rumunských spisovateľov v Bukurešti a s finančnou podporou Literárneho fondu v Bratislave.
Kniževni elementi
Kniževni elementi XII 2022, preklady básní autorky do macedónčiny Z. Taneský.
Slovensko-rumunská čítačka a prezentácia publikácií za účasti prekladateľa Mirceu Dana Duţu (na fotografii).

Brave New Literatures, Ľubľana, Slovinsko, 2022.

Pozoruhodné ženy
Báseň Bodliak (Izabely) Textorisovej ∼ Carduus x textorisianus zo zbierky Pohľadnice z neviditeľných miest na výstave Pozoruhodné ženy v Československom klube T. G. Masaryka v Sofii, Bulharsko, 2021.
Kniževni elementi
Kniževni elementi III 2021, preklady básní autorky do macedónčiny Z. Taneský.
Martina Straková, Ars Poetica 2021
Účasť na 19. ročníku medzinárodného festivalu poézie Ars Poetica, november 2021.
Martina Straková I Need Kitsch To Be Able To Be Happy In This World

Martina Straková: „Ich brauche Kitsch“

... ein Gespräch von / mit Sylvia Geist.

Báseň Skryjem sa pred búrkou v bulharskom preklade Dimany Ivanovovej ako súčasťou prezentácie európskej poézie v sofijskom metre: prvá zastávka: Sofijská univerzita Sv. Klimenta Ochridského, november 2020.

5th Edition Poetry in the Subway, Sofia, Bulharsko, 2020.

Rádio Devín, Kultúrny denník, 2020.

John Minahane review: Martina Straková: Postcards from Invisible Places for Versopolis, 2020.

Recenzia Matúša Mikšíka: Knižná revue 7/8 2020.

Recenzia Petra Prokopca: Glosolália 1/2020.

Martina Straková Bridges of Struga Award
The Bridges of Struga Award: Awarded Poets 2020.
Macedónske vydanie Pohľadníc z neviditeľných miest v preklade Zvonka Taneského
Macedónske vydanie Pohľadníc z neviditeľných miest v preklade Zvonka Taneského s časťou básní v anglickom preklade Johna Minahana, Struga Poetry Evenings, 2020, ISBN 978-608-250-057-7.
Irène Findrych, Puntidlo a Puntidielko. Rozprávkové machuľky
Puntidlo a Puntidielko. Rozprávkové machuľky, Copyright © Irène Findrych; Mladé topole 2021; Illustrations © Eva Škandíková, ISBN 978-80-99974-01-3.

Festival of Hope, Ľubľana, Slovinsko, 2020.

Martina Straková Ars Poetica 2020
Účasť na 18. ročníku medzinárodného festivalu poézie Ars Poetica, 2020 (online verzia).
Martina Straková Ars Poetica 2020

Ars Poetica 2020

Nahrávky básní v recitácii Lucie Hurajovej.

Diana Mašlejová o festivale Ars Poetica v magazíne inBA 11/2020.

Literárny zápisník Zuzany Belkovej, rozhlasový program RTVS, 2019.

Martina Straková Slovensko a svet poézie, Veľvyslanectvo SR, Sofia, Bulharsko
Slovensko a svet poézie, Veľvyslanectvo SR Sofia, 2019.

Sofia’s Metaphors, Bulharsko, 2019.

Výber básní vyšiel v literárnom časopise Rozum 8/2019 a v online literárnej platforme Polí5.

Básne autorky v bulharskom preklade Dimany Ivanovovej vyšili v online literárnom časopise liternet.bg a v rumunskom preklade Mirceu Dan Duță v literárnom magazíne Dunărea de Jos.

Martina Straková Toledo LCB Berlin
Junivers, medzinárodné stretnutie a workshop prekladateliek a prekladateľov poézie, Literarisches Colloquium Berlin, Nemecko, 2019.

Martina Straková nám posiela akvarelové verše, Finančné noviny, 2019.

Martina Straková Dunarea de Jos Galati
Medzinárodný deň poézie, Centrul Cultural Dunarea de Jos Galati, 2019.
Martina Straková, Pohľadnice z neviditeľných miest
Pohľadnice z neviditeľných miest; Copyright © Martina Straková 2019; Slovak Edition © Ars Poetica 2019; Illustrations © Lívia Kožušková 2019. ISBN 978-80-89963-08-9. Publikácia vyšla s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.
Iréne Findrych, Štyri strakuľky a jeden kolibrík alebo Vianočné prekvapenia aké ste ešte nezažili
Štyri strakuľky a jeden kolibrík alebo Vianočné prekvapenia aké ste ešte nezažili; Copyright © Irène Findrych, Mladé topole 2019, Illustrations © Eva Škandíková, ISBN 978-80-973301-1-8. Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Diana Mašlejová a Sviatočné zamyslenie s knihou, magazín inBa 12/2019 – 1/2020.

Básne písané v nemčine:

Bibliothek Deutschsprachiger Gedichte XV, XVI, XVII, XVIII, XIX a v internetovom literárnom štvrťročníku levurelitteraire.com.

Básne v antológiách:

Steenkist, R. M., Antológia: Oír ese Río
Antología Oír ese Río, Steenkist, R. M. (Ed), Bogota, Kolumbia, 2017, ASIN: ‎ B079X2G9SS a Antología para la mariposa, Bogota, Kolumbia, 2017, ISBN-13: ‎ 978-9589052006.
Ivanova, D.; Steenkist, R. M.:Zborník Antológia para la Mariposa
Antología para la mariposa, Ivanova, D.; Steenkist, R. M. (Eds.), 2016, Colegio José Max León : Kolumbia, 2016, ISBN-13 ‏ ‎978-9589052006.
error: Content is protected !!