Sylvia Geist: Ráno modré zviera a iné básne, 2017, Ars Poetica

Predstavujeme čitateľskej verejnosti výber z tvorby súčasnej nemeckej poetky Sylvie Geist, jednej z najzaujímavejších nemecky píšucich poetiek a autorky, ktorá prostredníctvom originálnych výrazových prostriedkov vytvára osobitý vnútorný svet prežívania každodennosti a často dokáže zdanlivú všednosť pretaviť do podoby univerzálneho, všeobecne platného.

V tvorbe Sylvie Geist sa vnútorné konfrontuje s vonkajším, autorka tvorivo prelína vnútorný a vonkajší kozmizmus, ako to nazýva nemecká kritika, do reality osobitej kvality.

Autorka sa s veľkým úspechom predstavila slovenskému publiku na medzinárodnom festivale poézie Ars Poetica 2006 v Bratislave. Za svoju činnosť získala niekoľko ocenení vrátane Ceny za poéziu mesta Meran, 2002, či Čestného daru Adolfa Mejstrika, 2008. Žije a tvorí striedavo v Hannoveri a Vancouveri.

Makula

Vidím, ako mama prichádza o zrak.
Neexistuje nič, čo by to zastavilo, okno,
ktorým deň posiela farby,
tento bod, vraví, je biela škvrna
v optike. Sú na to drahé lieky, ktoré nepomôžu,
a inak už len ovocie. Jablká, ktoré bieli,
sú zvnútra zaoblené plody, zrenice
nasledujú čepeľ už viac-menej iba naoko.

Je dobré prizerať sa tej, ktorá je mojou mamou
a dokáže naslepo
obieliť každé jablko, rozkrojiť ho na dva, tri, štyri
rovnaké kúsky, je dobré vidieť žiarivo
vydarené špirály šúp, s istotou
vedený nôž. Bod najostrejšieho videnia
je makulou ak správne pochopila
tajomnú slabosť oka. Žiadne starosti,
ktoré je ešte možné mať,

keďže už veci vníma trochu inak než doposiaľ,
raňajkový servis s pevnými prstami, plod
s ľahkým, s chladným, moje čelo, zvyšok
závisí od formy dňa v značne jasnej šedi,
pritom chlácholivá v predošlých kontúrach,
taká je moja tvár.
Je dobré prizerať sa jej ruke, ktorá mi podá dva,
tri, štyri moje kúsky, jedno celé jablko, a je dobré
znovu sa vidieť, s otvoreným okom ako ona.

Sylvia Geist: Ráno modré zviera a iné básne
Copyright © Sylvia Geist, Slovak Edition © Ars Poetica 2017, Translation © Martina Straková 2017, Illustrations © Katarína Cáková, Grafika & layout Lívia Kožušková, ISBN 978–80–89283–88–0.

Povedali o knihe:

Výber z tvorby súčasnej nemeckej autorky, ktorej básne narúšajú poetické stereotypy na viacerých rovinách vrátane jazykovej; texty sa vyznačujú vysokou mierou asociačnej rozbiehavosti, interpretačnej neuchopiteľnosti a (práve aj s tým súvisiacej) umeleckej hodnoty.“ Derek Rebro, literárny kritik, Anketa denníka Pravda Kniha roka 2017.

Básne Sylvie Geist patria v súčasnosti k tomu najlepšiemu v nemecky písanej poézii. Autorka vytvára svoj osobitný svet zvláštnym poetickým jazykom, kde súkromné a vonkajšie splýva do kozmickej jednoty.“ Mila Haugová, poetka, Anketa denníka Pravda Kniha roka 2017.

Mila Haugová: Každý okamih sa môže zrútiť, Knižné revue 3/18.

Literárna recenzia Rádia Devín
Ráno modré zviera vyhýbajúce sa pasci interpretácie
Pripravil Peter Prokopec, číta Martin Meľo, 6. január 2018.

Recitácie slovenských prekladov básní Sylvie Geist
odzneli v relácii Ars Litera s Jozefom Palaščákom
a Petrom Krajčovičom, 16. novembra 2017.

Ráno modré zviera Sylvia Geist
Web & Facebook Book Cover Design, Illustration Katarína Cáková & Graphic Design Lívia Kožušková, 2017.
Geist Straková
Geist & Straková, Ars Poetica Festival 2017.

Morning Blue Animal by Sylvia Geist selected in the readers‘ survey 2017 Book of the Year by the daily Pravda

We consider it a great honor that the poetry collection Morning Blue Animal by Sylvia Geist has received attention in the Pravda reader’s survey, 2017 Book of the Year. A selection from the works of the acclaimed German poetess was released by Ars Poetica in 2017 in translation by Martina Straková.

The book was included in the category titled Translated Works alongside books such as Každodenný oheň [orig. El fuego de cada día] by Octavio Paz and Roztratení Nemci [orig. Die versprengten Deutschen] by Karl-Markus Gauss.

It was also included in the hand-picked selection of the most notable books by Derek Rebro, a literary critic, who described it as a “selection of works by a contemporary German author, whose poetry disrupts the poetic stereotypes on several levels including language. The texts are characterized by a high rate of associative divergence, interpretative intangibility and (the related) artistic value.

It also appeared in the selection picked by the poet Mila Haugová: “Sylvia Geist’s poetry currently belongs among the best in poetry written in German. The author is able to create a distinct world through particular poetic language, where the private and the public merge into cosmic unity.

You can find the complete results in Slovak at: kultura.pravda.sk.

A contemporary German poetess and one of the most intriguing German-writing authors, Sylvia Geist.

She uses original expressive literary devices to create a unique inner world of the experience of everydayness, while oftentimes she is able to translate the seeming ordinariness into something universal and universally valid.

In her works, Sylvia Geist juxtaposes the outer with the inner, while imaginatively blending inner and outer cosmism with the reality of personal quality, as German critics put it.

The author was, to a great success, introduced to Slovak audiences at the Ars Poetica International Poetry Festival in 2017 and 2006. Geist received several awards for her work, including the Meran Poetry Prize in 2002 or the Adolf Mejstrik Prize for poetry in 2008. She lives and works in between Hannover and Vancouver.

Potrebujem gýč ::: Ich brauche Kitsch

Martina Straková I Need Kitsch To Be Able To Be Happy In This World
"I Need Kitsch To Be Able To Be Happy In This World."
error: Content is protected !!