Marta Straková

Ing. arch. Marta Straková vyštudovala odbor architektúra a stavba miest pod vedením profesora Emila Belluša na Slovenskej vysokej škole technickej (dnešná Slovenská technická univerzita) v Bratislave.

V architektúre vyznáva koncepciu čistých línií
a minimalizmu v zmysle zásad realistických proporcií a rozmerov Le Corbusierovej „architektúry pre človeka“. Pre projekt Príbehy a peripetie Gertrud Wurmovej pracuje na architektonickom návrhu domu hlavnej hrdinky Gertrud Wurmovej.

S ilustrátorkou Evou Škandíkovou veľmi úspešne spolupracovala na knižnom projekte pre deti Čarovná lúka na okraji mesta (Ars Poetica, 2016), o ktorého úspechu svedčí aj to, že kniha bola zaradená do stabilného programu pre deti Slovenskej národnej galérie – BookObrazy / Marta Straková: Čarovná lúka na okraji mesta.

error: Content is protected !!