Svitanie na lepšie časy v krajine outsideriek

Virginia Woolf

Na začiatku príbehu bola otázka. Dlho ležala napísaná a nezodpovedaná v liste, neskôr ako pavučina visela vo vzduchoprázdne a vyše tri roky čakala na svoju odpoveď, pričom dúfala, že tá sa časom nájde aj sama, že sa vynorí ako ozvena. Ako možno zabrániť vojne? Virginia Woolfová, ktorej bola táto pomyselná otázka istým mužom adresovaná, sa vo svojej eseji Tri guiney pokúsila o konkrétnu odpoveď. Pokračovať v čítaní „Svitanie na lepšie časy v krajine outsideriek“

Alchýmia s dalajlámovým príhovorom

S mnohými objavmi sa často nešíri meno ich objaviteľa, ale v dnešnej dobe skôr meno ich popularizátora. Pri slovnom spojení emocionálna inteligencia sa tak väčšine ľudí vynorí meno amerického psychológa Daniela Golemana, ktorého knihy mnohým priblížili dôležitosť inteligencie postavenej aj na čomsi inom ako na matematike a mechanických vedomostiach. Pokračovať v čítaní „Alchýmia s dalajlámovým príhovorom“

Básnik musí veľmi dobre vedieť, čo presne chce povedať

Rozhovor s bulharskou poetkou Dimanou Ivanovovou

Poetka Dimana Ivanovova sa slovenskému publiku predstavila na medzinárodnom festivale poézie Ars Poetica. Medzičasom sme sa s autorkou stretli a prinášame vám krátky rozhovor. Pokračovať v čítaní „Básnik musí veľmi dobre vedieť, čo presne chce povedať“

Dve nesúmerné polovice jedného jablka

O stretnutí Iris a Johna by možno niekto povedal: „stretnutie ako ušité“, či „osudové stretnutie“. A možno to bola láska na prvý, možno až na druhý pohľad, to vedia iba oni, no v každom prípade to bol začiatok jednej veľkej lásky dvoch mladých a svojím spôsobom krásnych ľudí. Pokračovať v čítaní „Dve nesúmerné polovice jedného jablka“

S Reném mládencom za dobrodružstvom

Onedlho už aj v anglickom preklade Davida Shorta

Vydavateľstvo Slovenský Tatran ponúka čitateľovi prežitie príjemných chvíľ s mladým a temperamentným švihákom Reném, kupeckým synom z Benátok, ktorému sa splnilo azda všetko, po čom aj dnešný mladý človek túži a sníva – spoznávať ďaleké kraje, iné mravy, iné obyčaje, spoznávať nových ľudí, nové tváre, rozširovať si obzor a učiť sa novostiam. To všetko nájde čitateľ, ktorý zo seba strasie odpor získaný počas školskej dochádzky, pri vzrušujúcom a vtipnom čítaní slovenskej klasiky – Príhod a skúseností mládenca Reného. Pokračovať v čítaní „S Reném mládencom za dobrodružstvom“

Kummernis ako krásna žena a legendárna svätica

Niektoré postavy histórie sa cyklicky vracajú, opradené mýtmi, novými interpretáciami či ako súčasť literárnej fikcie založenej na reálnych osobnostiach. Komu sa do rúk dostal román poľskej spisovateľky Oľgy Tokarczuk z poľského pohraničia, si zrejme položí otázku o skutočnej existencii svätej Kummernis. Pokračovať v čítaní „Kummernis ako krásna žena a legendárna svätica“

Kummernis as a Beautiful Woman and a Legendary Saint

Some historical personalities keep returning in cycles, shrouded in myths and new interpretations, or engraved in literary fiction based on real people. If you have come across a novel by the Polish writer Olga Tokarczuk, who is based in the Polish borderlands, you might question the true existence of Saint Kümmernis.

Pokračovať v čítaní „Kummernis as a Beautiful Woman and a Legendary Saint“

Oľga Tokarczuk: V mojom dome straší

Oľga Tokarczuk je jednou z najčítanejších poľských spisovateliek, a to bez kompromisov s umeleckou úrovňou svojich próz. Do Bratislavy prišla predstaviť svoju, v poradí druhú, knihu preloženú do slovenčiny. Po jej najúspešnejšom románe, je to tentoraz kniha poviedok Hra na mnohých bubienkoch, ktorú v slovenskom preklade Karola Chmela, vydalo vydavateľstvo Drevo a srd (2001). Pokračovať v čítaní „Oľga Tokarczuk: V mojom dome straší“

Tvorbu Sylvie Plath poznamenali muži

Hrana je názov druhého vydania básní americkej poetky Sylvie Plath (1932 – 1963), ktoré v preklade Mily Haugovej prinieslo vydavateľstvo Slovenský spisovateľ. Hrana je tiež názov záverečnej básne tejto zbierky – tá je básňou o vlastnej smrti, básňou, ktorá dojíma svojou priamosťou a úprimnosťou. Pokračovať v čítaní „Tvorbu Sylvie Plath poznamenali muži“

error: Content is protected !!